bokomslag Avancerad förhörs- och intervjumetodik
Samhälle & debatt

Avancerad förhörs- och intervjumetodik

Sven-Åke Christianson Elisabeth Engelberg Ulf Holmberg

Kartonnage

469:- (629:-)
  • 304 sidor
  • 1998

Hur ska man kunna få optimal information i en förhörs- eller intervjusituation om en händelse eller omständighet i samband med ett brott? Ett brott är en känsloladdad upplevelse oavsett om man är offer, gärningsman eller ögonvittne. Kommunikationen vid förhöret, samt förtrogenhet med förhörets dynamik, är här av mycket stor betydelse.

Boken redogör för aktuell psykologisk kunskap och forskning , främst inom områdena kommunikationsprocesser och minnesfunktioner. I olika kapitel behandlas sedan förhörssituationer med brottsoffer, gärningsmän, vittnen, barn, traumatiserade personer, psykiskt störda personer, personer med minnesförlust etc. Här ges exempel på såväl god som dålig förhörsmetodik.

En intervjumetodik som kommit att få stor uppmärksamhet och framgång inom polisen i bl a Storbritannien och USA är den kognitiva intervjun, som beskrivs närmare i boken. Den kognitiva intervjun är en procedur för intervjuer och förhör som bygger på psykologisk forskning angående minnets organisation och åtkomlighet.

Boken riktar sig främst till studerande och yrkesverksamma inom rättsväsendet, exempelvis poliser, åklagare och andra jurister. Även personal inom socialtjänsten, kriminalvården samt psykiatrin kan finna boken användbar inför samtal med klienter.

Författarna har alla erfarenhet av psykologisk forskning som är av direkt relevans för polisens förhörsarbete.

Sven-Åke Christianson, biträdande professor och leg psykolog vid Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet, forskar om traumatiska minnesupplevelser. Han har medverkat och konsulterats i ett stort antal mordutredningar och föreläser bl a vid kurser i avancerad förhörsteknik för poliser.

Elisabeth Engelberg är doktorand vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, och forskar inom områdena minnes- och emotionspsykologi.

Ulf Holmberg är kriminalinspektör vid Polismyndigheten i Skåne och universitetsadjunkt vid Högskolan i Kristianstad, där han forskar om hur offer och gärningsmän upplever en förhörssituation

  • Författare: Sven-Åke Christianson, Elisabeth Engelberg, Ulf Holmberg
  • Format: Kartonnage
  • Upplaga: 1
  • ISBN: 9789127068513
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 304
  • Utgivningsdatum: 1998-11-05
  • Förlag: Natur & Kultur Akademisk