bokomslag Att vara äldre : "... man har ju sina krämpor ..."
Samhälle & debatt

Att vara äldre : "... man har ju sina krämpor ..."

BLOMQVIST, KERSTIN & EDBERG, ANNA-KARIN

Häftad

489:-
  • 250 sidor
  • 2004

Denna bok tar sin utgångspunkt i hur äldre personer upplever sin situation. Kunskapen om hur det är att vara äldre är, i sin tur, en förutsättning för att kunna ge en god vård och omsorg till människor i hög ålder. Boken består av två delar, dels hur det kan vara att vara äldre, dels hur det upplevs att drabbas av besvär som är vanligt förekommande i samband med åldrandet. Frågor som hur det är att vara äldre och känna sig gammal, vad som tillför livet mening och värde, hur sorg och hopp upplevs, att vara äldre och invandrare samt hur det kan vara att närma sig livets slut behandlas i den första delen liksom upplevelserna av att övergå från rollen som make/maka till en roll som vårdare, att behöva ta emot hjälp från andra och att flytta till särskilt boende. Den andra delen innehåller upplevelser av olika besvär; upplevelsen av hälsa/ohälsa, att ha vardaglig smärta, svårt att äta, urinläckage, svårt att förstå och göra sig förstådd samt hur upplevelsen av verkligheten förändras i samband med förvirring. Som en ram till övriga kapitel finns även en beskrivning av hur det kan vara att arbeta inom vård och omsorg av äldre. Samtliga kapitel bygger på aktuell forskning inom området och innehåller många referenser, vilket är till stor hjälp för dem som ytterligare vill fördjupa sig inom ämnet.

Boken belyser olika mänskliga fenomen och kan användas på flera nivåer inom grund- och påbyggnadsutbildningar för sjuksköterskor, utbildningar inom social omsorg/socialt arbete, för sjukgymnaster, arbetsterapeuter och läkare men även av redan yrkesverksamma och andra grupper som i sitt arbete möter äldre människor.

  • Författare: BLOMQVIST, KERSTIN & EDBERG, ANNA-KARIN
  • Format: Häftad
  • Upplaga: 1
  • ISBN: 9789144030432
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 250
  • Utgivningsdatum: 2004-07-02
  • Förlag: Studentlitteratur