bokomslag Att undervisa - - en mångfasetterad utmaning
Psykologi & pedagogik

Att undervisa - - en mångfasetterad utmaning

Arne Maltén

Häftad

319:- (439:-)
 • 229 sidor
 • 2003

Författarens ambition med denna bok är att utifrån praktisk erfarenhet och pedagogisk forskningsteori presentera ett gemensamt yrkesspråk och en begreppsstruktur som underlättar de planerings- och utvärderingsdiskussioner som den mål- och resultatstyrda skolan förutsätter.

Lärarnas undervisningsplanering bör följa nedanstående delmoment, som också utgör bokens kapitelrubriker:

 • Att tolka uppdraget
 • Att se människan
 • Att medvetandegöra skolans värdegrund
 • Att tydliggöra kunskapens olika former
 • Att välja arbetssätt och arbetsform
 • Att utvärdera resultatet

Varje kapitel avrundas med en sammanfattning och diskussionsfrågor. Under den återkommande rubriken ”Konsekvenser för lärarrollen” presenteras reflektioner kring hur teorierna kan tillämpas i vardagliga undervisningssituationer.

I det avslutande kapitlet ”Att se helheten” presenterar författaren huvuddragen i såväl den svenska läroplansmodellen som i ett antal alternativa undervisningsmodeller, nämligen montessoripedagogik, waldorfpedagogik, freinetpedagogik och aktivitetspedagogik – de fyra senare tänkta som inspirationskällor för vidareutveckling av den egna lärarrollen och skolan, med andra ord en utmaning.

Boken riktar sig till studerande i pedagogik och inom lärarutbildningen. Den vänder sig till lärarlag ute på skolorna som har behov av att bredda och fördjupa sin undervisningsförmåga. Diskussions- och tillämpningsavsnitten gör boken lämplig som såväl kurslitteratur som studiematerial för gruppens egenutveckling – med eller utan närvaro av en handledare.

 • Författare: Arne Maltén
 • Format: Häftad
 • Upplaga: 1
 • ISBN: 9789144041742
 • Språk: Svenska
 • Antal sidor: 229
 • Utgivningsdatum: 2003-09-29
 • Förlag: Studentlitteratur