bokomslag Att tolka barns signaler
Psykologi & pedagogik

Att tolka barns signaler

Jane Brodin

Häftad

389:- (549:-)
  • 2008

Lek är centralt för alla barns utveckling och är den aktivitet som dominerar under uppväxten. Att tolka barns signaler handlar om lek och kommunikation för och med barn med omfattande funktionshinder. Boken tar upp det tidiga samspelet mellan barn och föräldrar och andra i barnets närhet samt hur viktigt detta samspel är för barns utveckling. Hur barnen kommunicerar, hur och med vad barnen leker samt vilken funktion leken har i barnets samspel med sin omgivning är centrala teman i boken.

I boken presenteras utförligt en studie om barn med flerfunktionshinder och deras familjer Den ger läsaren en inblick i barnens och familjernas vardagsliv, och den som i sitt yrke kommer i kontakt med familjer i liknande situationer får här viktig kunskap för att på bästa sätt kunna stötta dem.

Boken vänder sig till studenter och yrkesverksamma inom vård, habilitering och skola samt andra yrkesgrupper som arbetar med barn och unga. Den är även användbar för föräldrar och närstående till barn med funktionsnedsättningar.

Jane Brodin är professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet. Hon har en mångårig erfarenhet som forskare om barn, ungdomar och vuxna med svåra funktionsnedsättningar.

  • Originaltitel: Att tolka barns signaler
  • Författare: Jane Brodin
  • Format: Häftad
  • Upplaga: 1
  • ISBN: 9789140664099
  • Språk: Svenska
  • Utgivningsdatum: 2008-08-13
  • Förlag: Gleerups Utbildning