bokomslag Att leva med demens
429:- (589:-)

Funktionen begränsas av dina webbläsarinställningar (t.ex. privat läge).

Uppskattad leveranstid 2-6 arbetsdagar

Fri frakt för medlemmar vid köp för minst 149:-

 • 240 sidor
 • 2015

För att personer med demenssjukdom ska kunna leva ett fullgott liv behövs mer kunskap. I grunden handlar det om att förändra föreställningar och attityder till personer som lever med en demenssjukdom så att personerna själva, deras anhöriga och personal inom hälso- och sjukvården och politiker, kan se nya möjligheter i stället för enbart förluster. I den här boken presenteras kunskap och forskning som sätter personer med demenssjukdom i centrum. Boken utgår alltså inte i första hand från vården eller anhöriga, utan från dem som lever med sjukdomen. På så sätt skapas en tankeram som ger stöd vid både utvecklingsarbete och reflektion bland människor som på olika sätt arbetar med och för personer med demenssjukdom.

Cirka 110 000 och 170 000 svenskar har i dag en demenssjukdom. Om ett tiotal år är det betydligt fler: ökad livslängd och en större medvetenhet om demenssjukdomar gör att allt fler personer får en diagnos tidigt i förloppet. Som en konsekvens av detta kommer alltfler personer att leva med en demenssjukdom under lång tid, och ofta i hemmet. Detta innebär inte bara en utmaning för vård, omsorg och socialpolitik, utan väcker också frågor som berör såväl personer med demens, som anhöriga och andra i det sociala nätverket: Hur kan personer med demens leva och fungera i sitt hem tillsammans med eventuella familjemedlemmar? Hur kan de fungera som medborgare och delta i samhällslivet, ha makt över sitt eget vardagsliv och fatta egna beslut om sitt eget liv?

I boken medverkar forskare från Centrum för demensforskning (CEDER) vid Linköpings universitet. Den innehåller många pedagogiska exempel och riktar sig till utbildningar inom vård, omvårdnad, socialt arbete och omsorg.


Eleonor Antelius, filosofie doktor, junior universitetslektor, verksam vid Centrum för demensforskning (CEDER), Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings universitet.

Therése Bielsten, specialistsjuksköterska inom vård av äldre, doktorand vid Linköpings universitet.

Anna Ekström, filosofie doktor, verksam vid CEDER.

Ingrid Hellström (red.), legitimerad sjuksköterska, docent i palliativ vård, verksam vid Linköpings universitet och Ersta Sköndal högskola.

Lars-Christer Hydén (red.) är professor i socialpsykologi och föreståndare för CEDER.

Marie Jansson är filosofie doktor och prefekt på Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, vid Linköpings universitet.

Mahin Kiwi, doktorand vid Nationella institutet för forskning om äldre och Åldrande (NISAL), Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier vid Linköpings universitet.

Agneta Kullberg är legitimerad sjuksköterska, distriktssköterska och universitetslektor i folkhälsovetenskap, verksam vid CEDER, Linköpings universitet.

Lisa Folkmarson Käll är docent i teoretisk filosofi och verksam som biträdande lektor i filosofi vid CEDER samt biträdande lektor i genusvetenskap vid Stockholms universitet.

Annika Taghizadeh Larsson är filosofie doktor och lektor i Äldre och åldrande vid NISAL, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings universitet.

Ali Reza Majlesi, postdoktoral på CEDER, Linköpings universitet.

Ann-Charlotte Nedlund, filosofie doktor med inriktning mot statsvetenskap, universitetslektor vid CEDER, samt vid Prioriteringscentrum, Avdelningen för hälso- och sjukvårdsanalys, Institutionen för medicin och hälsa, båda vid Linköpings universitet.

Elin Nilsson, doktorand i socialt arbete vid Linköpings universitet, med en magister i socialpsykologi. Undervisar på socionomprogrammet, Linköpings universitet.

Jonas Nordh är doktorand inom Hälsa och samhälle, Linköpings universitet och vid CEDER.

Elzana Odzakovic är legitimerad sjuksköterska, specialistsjuksköterska med inriktning distriktssköterska, och universitetsadjunkt i omvårdnadsvetenskap, Linköpings universitet. Hon är doktorand vid CEDER.

Charlotta Plejert, docent, universitetslektor vid forskarskolan för Språk och kultur i Europa, Institutionen för kultur och kommunikation samt CEDER, Linköpings universitet.

Parvin Pooremamali är legitimerad arbetsterapeut och postdoktor vid CEDER.

Christina Samuelsson är legitimerad logoped och docent i logopedi, verksam som universitetslektor vid enheten för logopedi vid Linköpings universitet.

Lisa Strandroos, doktorand vid NISAL, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings universitet.

Maziar Yazdanpanah, doktorand vid forskarskolan Språk och kultur i Europa, Institutionen för kultur och kommunikation, Linköpings universitet.

Linda Örulv, filosofie doktor i Hälsa och samhälle, verksam vid CEDER.

Johannes Österholm är legitimerad arbetsterapeut och doktorand vid CEDER.

 • Originaltitel: Att leva med demens
 • Författare: Ingrid Hellström (red), Lars-Christer Hydén (red)
 • Format: Häftad
 • Upplaga: 1
 • ISBN: 9789140691651
 • Språk: Svenska
 • Antal sidor: 240
 • Utgivningsdatum: 2015-12-22
 • Förlag: Gleerups Utbildning