bokomslag Att leva i den bästa av världar : Föreningarna Nordens syn på Norden 1919-1933
Historia

Att leva i den bästa av världar : Föreningarna Nordens syn på Norden 1919-1933

Monika Janfelt

Inbunden

279:-
  • 256 sidor
  • 2005
Föreningarna Norden såg dagens ljus år 1919. Under mellankrigstiden arbetade de på att bygga upp en känsla av samhörighet hos befolkningarna i Norden och därmed en nordisk identitet. Folkupplysningen och nordiskt samarbete var de vägar man gick för att förverkliga den nordiska enhetstanken. Föreningarna Norden i Sverige, Island, Finland, Danmark och Norge arbetade utifrån ett kulturellt perspektiv. Deras mål var att få människorna i Norden att känna sig nordiska, ända in i själen. Att leva i den bästa av världar skildrar Nordenföreningars idéer om Norden och det nordiska under tidsperioderna 1919-1933. Genom otaliga små exempel från föreningarnas olika versamhetsområden diskuteras hur nordisterna förhöll sig till historien, till nuet och till framtiden. I boken granskas vari de olika ländernas nordiskhet bestod och hur deras inbördes maktbalans formades. Det är således en historia om nordisk självförståelse och hur nordisk dröm och verklighet samspelat som här skildras.
  • Författare: Monika Janfelt
  • Format: Inbunden
  • Upplaga: 1
  • ISBN: 9789172036840
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 256
  • Utgivningsdatum: 2005-06-21
  • Förlag: Carlsson bokförlag AB