bokomslag Att förstå vardagen : med ett symbolisk interaktionistiskt perspektiv
Psykologi & pedagogik

Att förstå vardagen : med ett symbolisk interaktionistiskt perspektiv

Jan Trost Irene Levin

Häftad

389:- (519:-)
  • 316 sidor
  • 2010

Att förstå vardagen ger en grundläggande introduktion till symbolisk interaktionism som är ett av de centrala perspektiven inom socialpsykologin. Perspektivet innebär bland annat att den sociala verkligheten ses som ständigt föränderlig. Författarna visar hur mänsklig interaktion sker med hjälp av inlärda symboler vilka utgör såväl vårt talade språk som vårt kroppsspråk. De beskriver vidare hur människans sociala roller övergår till identiteter och ger en mängd konkreta exempel på hur symbolisk interaktionism kan användas för att förstå vardagen med dess glädjeämnen och sorger.

I denna fjärde reviderade och utökade upplaga tar författarna grundligt upp den historiska bakgrunden till det teoretiska perspektivet. Dessutom behandlas samvete, skam och skuld samt människans identitet på ett mera ingående sätt än i de föregående upplagorna.

Boken är avsedd för universitets- och högskoleutbildning i bland annat samhälls- och beteendevetenskapliga ämnen.

  • Författare: Jan Trost, Irene Levin
  • Format: Häftad
  • Upplaga: 4
  • ISBN: 9789144068541
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 316
  • Utgivningsdatum: 2010-08-15
  • Förlag: Studentlitteratur