bokomslag Att förklara samhället
489:-
  • 371 sidor
  • 2003

Att förklara samhället är en bok i metodologi. Med den kritiska realismen som grund presenterar författarna metodologiska riktlinjer för en samhällsvetenskap med höga anspråk på att kunna förklara samhälleliga förhållanden.

Bokens nio kapitel behandlar samhällsvetenskapens ontologiska och epistemologiska grunder, begreppsbildning och strukturell analys, kausalitet och förklaring, samhällsvetenskapen som tolkande vetenskap, förhållandet mellan struktur och aktör, olika former av slutledningar och tankeoperationer, relationen mellan det generella och det individuella, teoriers betydelse i forskningspraktiken, olika sätt att koppla teori och empiri, kombinationer av metoder (det som i boken kallas kritisk metodpluralism) samt grunderna för en samhällsrelevant samhällsvetenskap.

Kritiken mot de positivistiska vetenskapsidealen, empirismen och tron på den objektiva, bevisade kunskapen har delvis slagit över i sin motsats, en överdriven försiktighet, en långtgående relativism, en betoning på vad vetenskapen inte kan göra i stället för vad den kan göra. Denna bok visar att det finns ett fruktbart alternativ till dessa positioner, ett alternativ som ger mer realistiska och samtidigt konstruktiva grunder för samhällsvetenskaplig forskning.

I denna andra upplaga har flera väsentliga omarbetningar gjorts, främst avseende kopplingarna mellan vetenskap och praktik och relationen mellan struktur och agentskap.

Boken är avsedd för akademiska utbildningar inom samhällsvetenskap och angränsande ämnen, men vänder sig även till andra med intresse för vetenskapernas grunder och arbetssätt.

  • Författare: Berth Danermark, Mats Ekström, Liselotte Jakobsen, Jan Ch Karlsson
  • Format: Häftad
  • Upplaga: 2
  • ISBN: 9789144027722
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 371
  • Utgivningsdatum: 2003-06-26
  • Förlag: Studentlitteratur