bokomslag Associationsrätten : en introduktion

Associationsrätten : en introduktion

Svante Johansson

Häftad

  • 110 sidor
  • 2014

Andra format:

Den här boken är avsedd att vara en introduktion till den svenska associationsrätten, dvs. reglerna om bolag och föreningar. Liksom andra introduktionsböcker är syftet med boken dels att översiktligt presentera ämnet för läsaren, dels att ge läsaren inspiration, tips och hjälp för vidare studier.

Framställningen koncentreras på de huvudsakliga grundläggande delarna av associationsrätten. Utgångspunkten är genomgående lagtexten, där sådan finns, medan icke lagreglerade detaljfrågor i stor utsträckning lämnas därhän, trots att de kan vara såväl intressanta som frekvent diskuterade. På vissa, mer slumpmässigt utvalda, punkter vidgas framställningen till de näraliggande områdena börsrätt och kapitalmarknadsjuridik, som ofta drar till sig stort allmänt intresse och befinner sig under stark utveckling.

I denna femte upplaga har framställningen uppdaterats med beaktande av lagändringar t.o.m. den 1 augusti 2014.
  • Författare: Svante Johansson
  • Format: Häftad
  • ISBN: 9789139206477
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 110
  • Utgivningsdatum: 2014-08-14
  • Förlag: Norstedts Juridik