bokomslag Arbetsrätt 2021 - Aktuella lagtexter 1 januari 2021 : Lagtexter och kommentarer till senast gjorda ändringar
Juridik

Arbetsrätt 2021 - Aktuella lagtexter 1 januari 2021 : Lagtexter och kommentarer till senast gjorda ändringar

Lars Åhnberg

Häftad

149:-

Funktionen begränsas av dina webbläsarinställningar (t.ex. privat läge).

Uppskattad leveranstid 2-6 arbetsdagar

Fri frakt för medlemmar vid köp för minst 149:-

  • 143 sidor
  • 2021
Fr o m den 30 juli 2020: • Utstationeringslagen har gjorts till föremål för en omfattande omarbetning i samband med införandet av de senaste ändringarna i EU:s utstationeringsdirektiv. Möjligheterna att reglera villkor för utstationerade i kollektivavtal utvidgas. Lönen är inte längre begränsad till minimilön, fler villkorstyper än tidigare kan krävas med stöd av stridsåtgärder och likabehandlingsprincipen i uthyrningslagen ska även tillämpas vid utstationering. Dessutom förstärks skyddet ytterligare för långvarigt utstationerade. • Följdändring i MBL beroende på ändringar i utstationeringslagen. Stridsåtgärder som vidtas mot den nya 19 § i utstationeringslagen är olovliga. Dessutom flyttas den tidigare utstationeringslagen 5 a § till 15 § och 16 §. • Följdändring i LAS beroende på att 8 § i utstationeringslagen byter nummer till 23 §. • Ändringar i uthyrningslagen som innebär att det vid utstationering av inhyrda arbetstagare införs en skyldighet för kundföretag att informera bemanningsföretag om vilka arbets- och anställningsvillkor som skulle gällt om arbetstagaren hade varit anställd direkt av kundföretaget. Det införs även en skyldighet att informera bemanningsföretaget i förväg innan inhyrd arbetskraft sänds till ett annat land inom EES eller Schweiz. • Följdändring i lagen om rättegången i arbetstvister (LRA) beroende på att Sveriges Kommuner och Landsting bytt namn till Sveriges Kommuner och Regioner. Fr o m den 1 februari 2021: • Följdändring i lagen om offentlig anställning (LOA) beroende på att Totalförsvarets rekryteringsmyndighet byter namn till Totalförsvarets plikt- och prövningsverk.
  • Författare: Lars Åhnberg
  • Format: Häftad
  • Upplaga: 48
  • ISBN: 9789188121349
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 143
  • Utgivningsdatum: 2021-02-08
  • Förlag: Lars Åhnberg