bokomslag Arbetsorganisation i praktiken : en kritisk introduktion till arbetsorganisationsteori

Arbetsorganisation i praktiken : en kritisk introduktion till arbetsorganisationsteori

P-O Börnfelt

Häftad

  • 156 sidor
  • 2009

Andra format:

Hur påverkas de anställda då de nya arbetsorganisationsmodellerna och styrmetoderna leder till ökade krav och ökat arbetstempo? Varför har dessa modeller fått stor spridning från och med 1990-talet?

Boken ger en kritisk introduktion till tongivande arbetsorganisationsteorier under de senaste 100 åren. Effekterna på organisationens sätt att fungera och konsekvenser för anställda och organisation vad gäller arbetsmiljö, lärande och utveckling belyses.

Det råder stor brist på litteratur som behandlar arbetsorganisation på en konkret nivå, vilket denna bok vill råda bot mot. Den är tänkt att användas som kursbok på grundnivå inom ämnen såsom arbetsvetenskap, sociologi, organisationspsykologi, pedagogik och företagsekonomi vid universitet och högskolor. Den kan även vara intressant för fackligt aktiva och chefer i arbetslivet.

Följande koncept behandlas: Scientific management, fordismen, byråkratin, den sociotekniska skolan, lärande organisation, knowledge management, kvalitetsrörelsen, processorganisering såsom lean production, time based management och business process reengineering.

Fil.dr P-O Börnfelt är verksam på Institutionen för arbetsvetenskap, Göteborgs universitet.
  • Författare: P-O Börnfelt
  • Format: Häftad
  • ISBN: 9789186203092
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 156
  • Utgivningsdatum: 2009-04-15
  • Förlag: SNS Förlag