bokomslag Arbetsmiljölagen : kommentarer och författningar
Juridik

Arbetsmiljölagen : kommentarer och författningar

Hans Gullberg Karl-Ingvar Rundqvist

Häftad

1289:-
  • 525 sidor
  • 2014
Arbetsmiljölagen. Kommentarer och författningar är en klassiker inom arbetsmiljöområdet och ett standardverk inom arbetsrätten. I boken kommenteras arbetsmiljölagstiftningen utförligt och redovisas åtskilliga domar och beslut på området. Vidare ges en samlad, uppdaterad översikt av regleringar på närliggande rättsområden inom arbetsrätt, socialförsäkring, byggnadsrätt och miljörätt samt säkerhetsinriktade författningar.

Arbetsmiljölagen har funnits i 36 år. Den står fortfarande fast i sina grunddrag. Från tid till annan har det dock gjorts åtskilliga ändringar och tillägg. Under senare år har lagändringarna till stor del gjorts för att tillgodose krav i EU-direktiv i fråga om byggarbetsplatser och arbete med maskiner. På kemikalietillsynens område har tillkommit kompletterande regler till EU-förordningar.

Denna sjuttonde upplaga har främst motiverats av att påföljdssystemet i arbetsmiljölagstiftningen har reviderats för att uppnå ökad effektivitet och förbättrad efterlevnad. Lagändringarna, som beslöts år 2013, trädde i kraft den 1 juli 2014. De har inneburit att straff i betydande utsträckning har ersatts av sanktionsavgifter som påföljd för överträdelser. Ordningen för uttag av sanktionsavgifter har samtidigt förenklats. Arbetsmiljöverkets föreskrifter har på en rad områden anpassats till den nya ordningen för val av påföljd. Kommentarerna i boken har setts över och kompletterats med beaktande av utvecklingen fram till halvårsskiftet 2014. Lagtexterna redovisas i lydelsen den 1 juli 2014.
  • Författare: Hans Gullberg, Karl-Ingvar Rundqvist
  • Format: Häftad
  • Upplaga: 17
  • ISBN: 9789139114390
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 525
  • Utgivningsdatum: 2014-11-12
  • Förlag: Norstedts Juridik