bokomslag Arbetsmiljö 2020 : Aktuella författningar 1 januari 2020
Samhälle & debatt

Arbetsmiljö 2020 : Aktuella författningar 1 januari 2020

Lars Åhnberg

Häftad

149:-

Funktionen begränsas av dina webbläsarinställningar (t.ex. privat läge).

Hos dig inom 2-6 arbetsdagar

Fri frakt för medlemmar vid köp för minst 149:-

  • 165 sidor
  • 2020
Arbetsmiljö 2020 redovisar hela arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen i aktuell lydelse den 1 januari 2020. Under 2019 har en ny arbetsmiljöföreskrift beslutats ”Medicinska kontroller i arbetslivet” (AFS 2019:3) som gäller fr o m 1 november 2019. Ändringar har bl a gjorts fr o m 2 september 2019 i ”Användning och kontroll av trycksatta anordningar” (AFS 2017:3) samt fr o m 1 november 2019 i ”Dykeriarbete” (AFS 2010:6), ”Syntetiska oorganiska fibrer” (AFS 2004:1), ”Kvarts – stendamm i arbetsmiljön” (AFS 2015:2), ”Asbest” (AFS 2006:1), ”Belastningsergonomi” (AFS 2012:1), ”Kemiska arbetsmiljörisker” (AFS 2011:19), ”Mast- och stolparbete” (AFS 2000:6), ”Artificiell optisk strålning” (AFS 2009:7), ”Vibrationer” (AFS 2005:15) och ”Rök- och kemdykning” (AFS 2007:7) samt fr o m 1 januari 2020 i ”Sprängarbete” (AFS 2007:1). Dessutom har några äldre föreskrifter upphävts samt en mindre ändring gjorts i arbetsmiljölagen. Arbetsmiljö 2020 innehåller ett 20-tal av Arbetsmiljöverkets mer allmänna arbetsmiljöföreskrifter: • Systematiskt arbetsmiljöarbete • Organisatorisk och social arbetsmiljö • Arbetsplatsens utformning • Första hjälpen och krisstöd • Belastningsergonomi (ÄNDRAD 2019) • Buller • Ensamarbete • Minderårigas arbetsmiljö • Gravida och ammande arbetstagare • Anteckningar om jourtid, övertid och mertid • Arbetsanpassning och rehabilitering • Användning av arbetsutrustning • Byggnads- och anläggningsarbete • Kemiska arbetsmiljörisker (ÄNDRAD 2019) • Hygieniska gränsvärden • Åtgärder mot våld och hot i arbetsmiljön • Arbete vid bildskärm • Arbete med djur • Arbete i stark värme • Medicinska kontroller i arbetslivet (NY 2019) • Användning av personlig skyddsutrustning
  • Författare: Lars Åhnberg
  • Format: Häftad
  • Upplaga: 27
  • ISBN: 9789188121288
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 165
  • Utgivningsdatum: 2020-01-27
  • Förlag: Lars Åhnberg