bokomslag Arbetslag och lärande : lärares organiserande av samarbete i organisationspedagogisk belysning
Psykologi & pedagogik

Arbetslag och lärande : lärares organiserande av samarbete i organisationspedagogisk belysning

Jon Ohlsson

Häftad

349:-

Funktionen begränsas av dina webbläsarinställningar (t.ex. privat läge).

Uppskattad leveranstid 2-6 arbetsdagar

Fri frakt för medlemmar vid köp för minst 149:-

  • 194 sidor
  • 2004
Satsningar på arbetslag görs i snart sagt varje skola, och i läroplane n uppmanas till samverkan mellan lärare och mellan lärare och annan sk olpersonal. Samtidigt upplever många som arbetar i skolan att samverka n är krävande och att arbetslag inte i sig kan ses som något enbart po sitivt. Syftet med den här boken är att belysa hur samarbete och verks amhet organiseras i skolan och vilken betydelse detta har för personal ens lärande och vardagliga kompetensutveckling. Ofta handlar böcker om skola och pedagogik om ideala modeller av skolans verksamhet, som säl lan motsvarar den vardag skolpersonalen dagligen möter. Författarna vi ll här istället lyfta fram lärares, fritidspedagogers och förskollärar es vardagsverklighet för att därigenom närmare kunna undersöka skolan som arbetsplats. Med utgångspunkt i resultat från ett flerårigt forskn ingsprojekt behandlas i boken bland annat frågor om arbetslagens kolle ktiva lärande och om möjligheter och svårigheter med att organisera sa marbete. Författarna beskriver arbetsorganisation och organiserande so m peda- gogiskt intressanta aktiviteter i försök att skapa en så kalla d lärande organisation. Därigenom utgör boken ett försök att med ett o rganisationspedagogiskt perspektiv berika organisationsforskning och o rganisationsteori. Boken är avsedd för utbildningar med inriktning mot arbete, lärande och organisationsutveckling, men den erbjuder även vä rdefull läsning för studerande inom lärarutbildningen och olika pedago giska kurser och program.
  • Författare: Jon Ohlsson
  • Format: Häftad
  • ISBN: 9789144042916
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 194
  • Utgivningsdatum: 2004-10-01
  • Översättare: Ulrika Jakobsson
  • Förlag: Studentlitteratur AB