bokomslag Arbete - Intersektionella perspektiv
Samhälle & debatt

Arbete - Intersektionella perspektiv

Paula Mulinari (red) Rebecca Selberg (red)

Häftad

459:- (649:-)
  • 2011

Vilken betydelse har klass, kön, etnicitet och sexualitet i arbetslivet? Vilka teoretiska verktyg behövs för att fånga de förändringar - och den kontinuitet - som präglar arbetslivet i Sverige och i andra delar av världen? Går det att göra intersektionella analyser av något så konkret som människors arbete och deras arbetsplatser? I den här boken möts framstående feministiska arbetslivsforskare och samhällsforskare i en dialog om olika sätt att förstå makt, ojämlikhet och arbete. Boken visar hur intersektionella analyser kan bidra till en fördjupad förståelse av arbete och de maktordningar som strukturerar dagens arbetsliv.

I ett inledande kapitel redogör bokens redaktörer för framväxten av den feministiska och maktorienterade arbetslivsforskningen. Därefter behandlas i tolv kapitel skilda segment av arbetslivet. Med exempel från bland annat vård och omsorg, servicesektorn och multinationella företag visar författarna hur teoretiska begrepp som intersektionalitet, globalisering, rasifiering och queer kan levandegöras i analyser av arbete.

Boken vänder sig främst till studenter i arbetsvetenskap och genusvetenskap, samt forskare som vill fördjupa sig i frågor om arbete, klass, kön, etnicitet och sexualitet. Boken är även lämpad som metodologisk inspiration för intersektionella analyser.

Redaktörer för boken är Paula Mulinari, doktor i genusvetenskap och lektor i socialt arbete vid Malmö Högskola och Rebecca Selberg, doktorand i sociologi vid Linnéuniversitetet i Växjö.

  • Originaltitel: Arbete - Intersektionella perspektiv
  • Författare: Paula Mulinari (red), Rebecca Selberg (red)
  • Format: Häftad
  • Upplaga: 1
  • ISBN: 9789140668301
  • Språk: Svenska
  • Utgivningsdatum: 2011-06-27
  • Förlag: Gleerups Utbildning