bokomslag Analog och digital reglerteknik
Vetenskap & teknik

Analog och digital reglerteknik

Bengt Schmidtbauer

Häftad

779:-
  • 442 sidor
  • 1997

Typiskt för moderna reglertekniska tillämpningar är att ett digitalt, datorbaserat reglersystem styr en analog teknisk process. För att ta fram effektiva lösningar krävs då kännedom om både analoga och digitala analys- och syntesmetoder jämte sammanhangen däremellan (diskretisering, A/D- och D/A-omvandling).

Denna bok baseras på transform-överföringsfunktion-blockschema som primära analysverktyg. För att underlätta förståelsen utnyttjas så långt som möjligt likheterna mellan den analoga och den digitala metodiken. Kopplingen till den praktiska verkligheten tillgodoses av relativt ingående avsnitt om modellering av system från olika tillämpningsområden. Förutom traditionella reglertekniska metoder som PID-reglering och seriekompensering behandlas nya angreppssätt som tillståndsmodellering, datorsimulering, polplacering, systemidentifiering, robusthet och adaptiv reglering.

Boken är väl lämpad för självstudier, bl a genom att den innehåller ett stort antal genomräknade exempel, ofta med praktiskt tillämpad bakgrund. Vidare inkluderas en diskett med PC-programvaror för linjär analys och design i tids- och frekvensplanet, simulering av tillståndsmodeller samt ett antal interaktiva animeringar av dynamiska processer och reglerobjekt.

  • Författare: Bengt Schmidtbauer
  • Format: Häftad
  • Upplaga: 2
  • ISBN: 9789144266022
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 442
  • Utgivningsdatum: 1997-02-11
  • Förlag: Studentlitteratur