bokomslag Allmän köprätt
Juridik

Allmän köprätt

Jan Ramberg Johnny Herre

Häftad

479:- (659:-)
  • 273 sidor
  • 2014

Andra format:

Denna bok innehåller en samlad redogörelse för köprättsliga problem som uppkommer vid tillämpning av köplagen, internationella köplagen (CISG), konsumentköplagen och reglerna i 4 kap. jordabalken om fastighetsköp. I boken behandlas det köprättsliga regelsystemet, andra regler av betydelse för köpen, förhållandet mellan köprätten och standardavtalspraxis på området samt de viktigaste beståndsdelarna i de större standardavtalen inom det köprättsliga området. Boken vänder sig såväl till juridikstuderande och andra studerande vid universitet och högskolor som till praktiker som kommer i kontakt med det köprättsliga området.
  • Författare: Jan Ramberg, Johnny Herre
  • Format: Häftad
  • Upplaga: 7
  • ISBN: 9789139206835
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 273
  • Utgivningsdatum: 2014-01-21
  • Förlag: Norstedts Juridik