bokomslag Adoption
  • 279 sidor
  • 2008
Behandlar lagstiftningen om adoption och den praktiska adoptionsprocessen genom olika myndigheter. Boken är en juridisk hjälp genom adoptionsprocessen varför den inte tar upp de känslomässiga och psykologiska aspekterna av att bilda familj genom adoption.

Förutom en genomgång av svenska bestämmelser och internationella regler och konventioner tar boken upp hela adoptionsprocessen genom olika organisationer, socialnämnder, nämnden för internationella adoptioner, domstolar m.m.på ett praktiskt och systematiskt sätt. Särskilt fokus sätts på socialnämndens utredningar, tidsaspekter, medgivande och uppföljningar. Föräldrars skyldigheter, arvsregeler, namn och medborgarskap och barnets rättsliga ställning följs genom hela processen. Vidare tas ekonomiska aspekterna och sekretessfrågor upp. <><>Förutom att innehållet har uppdaterats är den stora nyheten i denna andra upplaga är den numera obligatoriska föräldrautbildningen.Boken kan användas ett stöd och vägledning i socialnämndernas ställningstaganden. Även för blivande föräldrar som vill veta vad en adoptionsprocess innebär.Som bilagor finns ett antal formulär för adoptionsprocessen samt adekvata lagtexter.

  • Författare: Ebba Sverne Arvill, Agnetha Svensson
  • Format: Häftad
  • ISBN: 9789139012382
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 279
  • Utgivningsdatum: 2008-01-01
  • Förlag: Norstedts Juridik