bokomslag Administration och arbetsledning i vård och omsorg
Vetenskap & teknik

Administration och arbetsledning i vård och omsorg

Ewa Nilsson Eva Norén-Winsell Sigbritt Djärv

Häftad

599:-
  • 327 sidor
  • 1999
Organisation, ledarskap och olika administrativa funktioner förekommer i alla samhällen där flera människor ska fungera tillsammans. För att förstå organisationers struktur och medlemmars funktion behövs kunskaper om organisationens kultur, administration och ledarskapets möjligheter. För både den som ska fungera som ledare eller som medarbetare i ett arbetslag utgör kunskaper i administration och ledarskap en plattform för att få ett reellt medinflytande på arbetsplatsen. Syftet med denna bok är att ge blivande ledare inom vård och omsorg en grundläggande förståelse för administration och ledarskap sett ur ledarens perspektiv. Inför denna upplaga har varje kapitel i sin helhet reviderats och aktualiserats. Vidare har varje avsnitt försetts med aktuella lästips för vidare förkovran i ämnet. Varje avsnitt inleds med en teoretisk bakgrund där olika teorier, modeller och synsätt presenteras. Utifrån detta teoretiska perspektiv knyts sedan aktuella lagar och föreskrifter till den praktiska situationen inom vård och omsorg. Exemplen är genomgående hämtade från dessa verksamhetsområden. Denna bok är främst avsedd att användas i utbildningar för blivande ledare inom vård och omsorg på grund- eller specialistnivå, men kan även användas som handbok av dem som redan är verksamma som chefer. Andra upplagan
  • Författare: Ewa Nilsson, Eva Norén-Winsell, Sigbritt Djärv
  • Format: Häftad
  • Upplaga: 2
  • ISBN: 9789144007175
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 327
  • Utgivningsdatum: 1999-02-18
  • Förlag: Studentlitteratur