bokomslag 639 Falun Terrängkartan : 1:50000

639 Falun Terrängkartan : 1:50000

Falsad

  • 2017
Terrängkartan i skala 1:50 000 är en topografisk karta som omfattar 244 kartblad och har en fullvärdig markslagsredovisning som också innefattar blockig mark, berg i dagen och lövskog. Kartan har även en detaljerad redovisning av höjdkurvor, småvägar, stigar och vägbommar. Kartserien täcker hela landet utom inre Norrland. Kartan är tryckt med dubbelsidigt tryck på ett lateximpregnerat papper (Pretex®) som är fukt- och viktåligt.
  • Format: Falsad
  • ISBN: 9789158806399
  • Språk: Svenska
  • Utgivningsdatum: 2017-11-29
  • Förlag: Lantmäteriet